Pendleton Outlet Store in Doylestown, PA 18938 (Philadelphia)